onsdag 28 mars 2012

NLP: Att uppnå rapport

Igår skrev jag om hur du kan förändra någons stämningsläge. Idag ska jag vidareutveckla det genom att förklara begreppet rapport (och nu pratar jag inte om SVT:s nyhetsprogram).  Rapport handlar om  att tala någon annans språk - med hela kroppen. Genom att bygga upp rapport med någon visar du att du är genuint intresserad. Du visar att du är nyfiken på vem denne är och hur han/hon tänker. Att du är villig att se världen från dennes synvinkel.  För att bygga upp rapport behöver du vara uppmärksam på den andre personen så att du kan matcha honom/henne. Här är olika aspekter som du medvetet kan matcha med en annan människa, men gör inte exakt samma, för det blir läskigt.

  • Kroppsspråk (ex: Sitt inte om den andre står.)
  • Hållning och gester: intensitet, snabbhet.
  • Ögonkontakt (för mycket är också fel!!)
  • Röstens styrka, snabbhet och rytm
  • Suckar, tvekningar och hostningar.
  • Andning. 
  • Ord: nyckelord/fraser
Du kan ”korsmatcha” genom att matcha en aspekt av den andres kroppsspråk med en annan. Du kan tex matcha en persons andningsrytm med att du gör en liten handrörelse i samma takt. 

...Och vad ska man då använda det här till då? Jo, du kan använda det för att förändra någons beteende/stämningsläge. Gör så här: Börja med att möta personen där denne är. Gå in i deras värld. Fall in i takt. När ni är i takt kan du sedan sakta ner eller snabba på, och denne kommer att följa dig.

Exempel: När mina barn var mindre använde jag mig mycket av det här, speciellt vid sovdags. Jag la mig ner bredvid min lilla uppspelta tvååring, andades i samma takt, rörde mig med samma intensitet. När jag sedan långsamt saktade ned mina rörelser och min andning följde han/hon med och förvånadsvärt snabbt hade jag ett lugnt, sovande barn bredvid mig.
Även när jag träffar någon som är nervös och stimmig är det ett bra tillfälle att använda sig av den här tekniken. "Möt" med samma intensitet i kroppsspråket, matcha med samma hastighet på språket och sakta sedan långsamt ned.

 Att fundera över:
a.       Se det här klippet ur Don Juan del Marco. Don Juan spelas av Johnny Depp, psykiatern av Marlon Brando. Vem leder, vem följer?  
b.      Titta på folk på stan. Vem leder? Vem följer?
c.       Finns det någon i ditt liv du inte kommer överens med? Tänk ut vilken aspekt ni inte matchar på. Matcha på den nivån. Gör det någon skillnad?
d.      Du kan använda dig av mismatch för att avsluta en konversation. Inled ett telefonsamtal genom att matcha. Lägg märke till flytet. När du vill avsluta konversationen, sluta matcha. Ju mer effektivt du byggt upp rapport, desto mer effektivt kommer detta att vara.

Alltså: För att förändra någon: matcha först – led sedan:

1 kommentar:

  1. Jag har upptäckt att människor som upplevs som "udda" ofta har svårt att läsa andra människor och därför ses som lite stötande av de människor de samspelar med. De kan helt enkelt inte följa dessa outtalade regler.

    SvaraRadera