torsdag 31 januari 2013

Temperament

Denna veckan pratar vi personlighet på psykologin. Vill du följa med? Här är uppgiften som mina elever jobbar med just nu. Om du är förälder kan du nog få ut mycket av att fundera över vart dina barn ligger på de olika skalorna och hur du kan anpassa kraven på dem beroende på det. Och du som stör dig på någon annans beteende kanske kan få större förståelse för den personen genom att inse att ni kanske bara ligger i olika ändor på någon/några av skalorna. Aktivitetsnivå, kanske?

Börja med att bedöma ditt eget temperament genom att "sätta ett kryss" på följande skalor. Låt helst någon som känner dig väl göra samma sak så att du kan jämföra din bild av dig själv med någon annans. Reflektera gärna över skillnader/likheter i hur du och din vän/familjemedlem ser på dig.

a.       Förmågan att skjuta upp tillfredsställelse (missa inte klippet! Förmågan att skjuta upp* tillfredsställelse är starkt kopplat till framgång i studier och arbetsliv senare i livet.)
Låg ___________________________________________________hö

b.      Enträgenhet/uthållighet/envishet (När du stöter på hinder)
Låg ___________________________________________________hög 

c.       Grundläggande sinnesstämning (humör)
Negativt _______________________________________________positivt

d.      Intensitet (hur starka känsloreaktioner får du? Alltså hur glad blri du när du blir glad, hur arg blir du när du blir arg osv)
Låg ___________________________________________________hög 

e.       Aktivitetsnivå (grundtempo)
Låg ___________________________________________________hög

f.       Störningsbenägenhet (distraktibilitet, alltså hur lätt koncentrationen bryts när du gör något som du inte är intresserad av. Ett vardagsuttryck för detta: tankspridd)
Låg ___________________________________________________hög 

g.      Regelbundenhet (mat- och sovvanor)
Oregelbunden ______________________________________________som Skalman
 
h.      Sensitivitet (känslighet för ljud, ljus, känsel, smak, lukt)
Låg ___________________________________________________hög

i.        Öppenhet eller tillbakadragenhet (i en situation som är ovan eller med människor du inte känner)
”slow-to-warm-up” ____________________________________________”easy-to-warm-up”

j.        Anpassningsförmåga: Hur snabbt ställer du om vid övergångar? (Alltså – är det lätt att lämna en aktivitet för att börja en ny? Hur anpassar du dig till en ny situation?)
svårt att byta aktivitet _________________________________________ Kan lätt byta aktivitet


2.      Fundera över några situationer i ditt liv och om hur din temperamentsprofil fått dig att hantera de situationerna. Ex: Börja en ny skola. Få ett småsyskon. Första (klass)festen. En vanlig skolvecka med läxor. Ett släktkalas. Avsluta ett förhållande. Morgonrutinerna.

3.      Arv/miljö. Liknar du någon av dina föräldrar temperamentsmässigt? Har några av dina temperamentsdrag förändrats genom livet och i så fall vilka och hur? Fundera alltså om hur din miljö har påverkat den förändringen. Tror du att din profil kommer att se likadan ut om 20 år? Varför/varför inte?

4.      Observera någon du inte känner och berätta om några beteenden hos den person du väljer att iaktta. Vilka av temperamentsdragen syns utanpå? På vilket sätt?

5.      Vilka för- och nackdelar ser du med denna modell för att mäta någons personlighet?

6.      Vissa anser att neuropsykiatriska diagnoser (t.ex. autism, ADHD, aspergers) är onödiga och att de personernas personlighetsdrag istället kan förklaras som en helt naturlig variation i temperament. Vad anser du?

* Härmed får inlägget ses som en koppling till veckans ord som alltså blir uppskjutning/skjuta upp.

1 kommentar: