fredag 18 januari 2013

Filosofiska funderingar kring veckans ord: Upptagen?

Idag tänkte jag faktiskt skriva ett inlägg om att tolka Bibeln. Tror du på Bibeln? Jag menar, tror du på att det som står i Bibeln verkligen har hänt? Många idag anser sig "inte tro på Bibeln", och tänker sig att alla de som tror tolkar allt som har hänt i Bibeln bokstavligt, alltså att det har hänt precis på det sätt som det står omskrivet.

Visst finns det de som tror att Adam skapades fix och färdig och sattes ner i Lustgården. Och att Elia himlafärd skedde på riktigt - alltså att Gud lyfte upp Elia till "Himlen", som var ett specifikt ställe dit man fick komma om man levde ett rättfärdigt liv. Vet du att "Himmel" och "Helvete" som specifika platser i själva verket är en förhållandevis ny företeelse? Likaså bokstavstolkningen av Bibeln - som började först när Bibeln översattes till grekiska. Bibeln på originalspråket är en helt annan läsupplevelse: Full av symboliska och dubbla betydelser. Den "himmel" som Elia rycktes upp till var alltså inte alls ett ställe där Gud bodde, utan författaren kan ha menat att allt som är ovanför marken är "Himmel". Eller att allt som inte är världsligt (alltså allt andligt) är "Himlen".

Vad händer om man tittar på den berättelse i Bibeln som kanske flest av oss har svårt att acceptera - den om Adam och Eva i Lustgården? En mer symbolisk tolkning av att Adam "skapades" skulle kunna vara att Adam symboliserar den första människan som hade ett språk.  Denna tolkning utesluter alltså inte att människan vid Adams tillkomst redan funnits länge, länge på jorden - men först när hon fick ett språk började mänsklighetens historia såsom den nedtecknas i Bibeln. "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud" står det i Bibeln - det kan väl läsas som att under tiden innan Adam fanns inget språk här på jorden, utan endast hos "Gud" (hur man nu väljer att tolka "Gud" - jag till exempel väljer att tolka Gud som Intelligens och Kärlek som genomsyrar allt). Språket och dess ord har en enorm betydelse och en makt utan gränser. Ord kan skada och läka, trösta och uppröra, undervisa och tillrättavisa. Först när Ordet gjorde entré hos mänskligheten påbörjades människans möjlighet till historieskrivning. Först som en muntlig tradition, där nya generationer kunde lära sig om förfädernas framgångar och misslyckanden och så småningom i skriftlig form.

Ingen vet med säkerhet hur gammalt språket är, men man gissar att det rör sig om flera tusen år. Genom att följa Bibelns släktlinjer har man räknat ut att Adam levde för ungefär 6000 år sedan. Se där - ett sätt för även dig med en önskan om vetenskapliga bevis att tro att Adam och hans familj existerat på riktigt. Och ett sätt för dig som tror på Bibeln och därför utesluter evolutionsläran att se att båda lärorna kan existera samtidigt, utan att motsäga varandra.

1 kommentar:

  1. Spännande tankar! Jag tror inte bokstavligt på allt som står i Bibeln, men där finns många livstips och "sanningar". Bibeln började skrivas ner ca 1400 f Kr och det är kanske mest intressant för mig att följa de tankar och filosofier, den bild av Gud, världsalltet och relationer mellan människor. Jag gillar det där med att Ordet blev början. Annars tror jag att en annan tidsräkning gäller. :) Har en vän som läser hebreiska nu och säger att det är ett otroligt komplicerat och mångfacetterat språk, så du har nog alldeles rätt i dina antagelser. Kram!

    SvaraRadera