fredag 23 augusti 2013

Visa råd

Vi kvinnor borde lära av andra kvinnor. Lyssna på hur de väljer att leva sina liv, fråga om vilka misstag de gjort så att vi kan undvika att göra samma missar. I det gamla Kina var det bara männen som fick skriva och på så sätt föra kunskap vidare. Så blir det ibland även i dagens samhälle. Männen pratar högre, hörs mer och sprider sina sanningar om hur livet borde levas. Det manliga görs till norm och jag känner ibland att jag försöker pressa mig till att passa in i ett manligt ideal som ligger långt från den jag är inuti. Idag fick jag i min hand en bok som jag först nästan la åt sidan. Citat från kinesiska kvinnor som levde för länge sedan. Som inte lät sig tystas av männens regler utan hittade på ett eget skriftspråk (Nu-Shu), så oansenligt att ingen lade märke till att kvinnorna broderade in sina livsråd på textilier och karvade in dem i trä. Först på 50-talet samlades de in från olika håll och tolkades av etnologen Hung Che-Ping. Hon hittade massor av livsråd. Om du läser några av citaten nedan hittar du massor av livsråd som välbetalda moderna författare tror att de kommit på alldeles själva.

Jag önskar att jag hade kommit på det själv...


Hon är en kvinna som vet, som sköter sitt och låter andra göra det också. Allt blir gjort när vi inte går i vägen för varandra.

Den lilla flickan som lever ut sin mors drömmar växer aldrig upp till kvinna.

Lyssna till lärarna och tala med andra elever. Slå igen böckerna. Kunskap är inte visdom.

Varje frö behöver tid att växa; varje kvinna behöver tid för sig själv.

Det borde inte vara nödvändigt att återuppfinna hjulet i varje generation.

Släng alla "borde" så blir arbetet gjort.

När du slutar oroa dig försvinner problemen. Spelar det verkligen någon roll om du vinner eller förlorar? Är det verkligen viktigt att följa massan och ta efter andra?

Du kan inte ta bort bilden genom att slå sönder spegeln.

När livet ger smärta, ta emot din sorg. När livet ger glädje, prisa din lycka.

Den visa kvinnan förkroppsligar detta ögonblicks behag och ger sig sedan hän åt nästa ögonblick.

Om hon sträcker sig för långt går banden av. Om hon är för upptagen har hon ingen tid. Om hon arbetar för andra försummar hon sig själv.

Om du bara ser olikheterna förlorar du perspektivet. Bestig ett berg för att se dalarna. Båda har något att lära oss.

Var stilla. Där, mellan andetagen, känn dig själv.

När du är nöjd som det är kan du glädjas av det du har. När du blir medveten om att ingenting saknas är  din värld i harmoni.

Ju fler fakta du samlar desto svårare är det att förstå.

Den visa kvinnan överlämnar sig till livets cykler och rytmer. Hon vet att allt har ett slut och kan släppa taget om allt.

Livet är inte alltid som det verkar. Undvik att döma och låta dig vilseledas av det yttre skenet.

Om du går vilse, var stilla tills du finner vägen. Det finns något inom dig som vet åt vilket håll du ska gå.

Ju fler regler du sätter upp, desto mindre följer människor dem. Ju fler ägodelar du har, desto otryggare känner du dig. Ju mer du tar hand om andra, desto mindre tar du hand om dig själv.

Framför allt: respektera dig själv. Ge bort din tid, din kraft, dina pengar men inte din själ.

När du lever för andra har du inte någon eget liv. När du ger bort dig själv finns det ingenting kvar.

Vem respekterar den som inte respekterar sig själv?

Vägra bli offer så upphör förtrycket.

Floden svämmar över när den blir full. Respektera dina gränser, gör bara det du kan.

När du finner en enastående kvinna, sitt vid hennes sida. Se på och lyssna medan hon väver in sina historier i ditt liv. Utför stora uppgifter genom en mängd små handlingar.

Den visa kvinnan handlar genom att delta i det naturliga förloppet. Hon förblir hela tiden lugn och fridfull.

På sin resa genom livet har kvinnan tre uppgifter: att lära känna sig själv, att lära sig lita på sig själv och att lära sig ta risker. Genom att känna sig själv lär hon känna andra. Genom att lita på sig själv lär hon sig att hon kan lita på andra. Genom att ta risker får hon mod att släppa taget.

Den visa kvinnan får de bästa gåvorna av sig själv.

När barn leker gör de upp regler allt eftersom; de målar utanför kanten och hittar på låtsaskamrater.

För att gå framåt måste du ofta ta ett steg tillbaka.

När en kvinna accepterar sina problem är hon redo att börja sitt helande.

När människorna glömmer sin visdom söker de ledare. När de inte litar på sin visdom blir de beroende av budbärare.

Kvinnan som vet håller sig på avstånd så att det inte uppstår några missförstånd. Hon utformar budskapet så att andra kan upptäcka sin egen visdom.

När kvinnor vet att allt förändras är de fria att släppa taget. Om man inte fruktar förlust är allt möjligt.

Att fastna i förebråelser är ingen lösning för den som är ett offer. Livet är ofta orättvist mot dem som inte inser möjligheterna till utveckling.

Den visa kvinnan lär sig säga "nej" så att barnen kan ta hand om sig själva. Hon vet att det är nyttigt. Att ta hand om andra skapar beroende och förbittring.


1 kommentar: